Conference | Учесници 2016

 


Instagram
 

 

Адвокат Александар Димитриевски
Генерален Секретаријат на Влада на РМ
Генерален Секретаријат на Влада на РМ
Генерален Секретаријат на Влада на РМ
Генерален Секретаријат на Влада на РМ
Генерален Секретаријат на Влада на РМ
Генерален Секретаријат на Влада на РМ
д-р Звонко Кремљак
Извршител Гордан Станковиќ
Нобел Илач Санајии Ве Тиџарет
Млекара АД Битола
Млекара АД Битола
Еуростандард банка АД Скопје
Народна банка на Република Македонија
Народна банка на Република Македонија
Осигурување Македонија АД Скопје- Виена Иншуренс Груп
Државно правобранителство на РМ
ПИ Витаминка АД Прилеп
М-НАВ АД Скопје
ОКТА АД- Скопје
Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој
НЛБ банка АД Скопје
НЛБ банка АД Скопје
НЛБ банка АД Скопје
НЛБ банка АД Скопје
Штедилница Можности
Адвокат Рената Миладиновска
Адвокатско друштво Георги Димитров адвокати
Адвокатско друштво Георги Димитров адвокати
Адвокатско друштво Георги Димитров адвокати
Адвокатско друштво Георги Димитров адвокати
Адвокатско друштво Георги Димитров адвокати
Шпаркасе банка АД Скопје
АЕК
АЕК
Маја Цветановска
ЗГ Национален Ромски Центар
КБ Прво пензиско друштво АД Скопје
КБ Прво пензиско друштво АД Скопје
АД ЕЛЕМ Скопје
АД ЕЛЕМ Скопје
АД ЕЛЕМ Скопје
АД ЕЛЕМ Скопје
АД ЕЛЕМ Скопје
АД ЕЛЕМ Скопје
Адвокатско друштво ДДК
АПАВЕ СЕЕ ДОО Скопје
Алкалоид АД Скопје
Алкалоид АД Скопје
Алкалоид АД Скопје
ОИЛКО КДА
Еуролинк осигурување АД Скопје
Еуролинк осигурување АД Скопје
Охридска банка АД Скопје
ЕВН Македонија АД Скопје
Макстил АД Скопје
ArcelorMittal Скопје
Макпетрол АД Скопје
Македонско здружение на млади правници
Македонско здружение на млади правници
Македонско здружение на млади правници
Македонско здружение на млади правници
Македонско здружение на млади правници
Македонско здружение на млади правници
Македонско здружение на млади правници
Македонско здружение на млади правници
Македонско здружение на млади правници
Даути комерц
Даути комерц
Халкбанк АД Скопје
Халкбанк АД Скопје
Халкбанк АД Скопје
Халкбанк АД Скопје
Халкбанк АД Скопје
Халкбанк АД Скопје
Халкбанк АД Скопје
Халкбанк АД Скопје
Халкбанк АД Скопје
Халкбанк АД Скопје
АД за изградба и стопанисување со станбен и деловен простор од значење за Републиката
КАМ ДОО Скопје
КАМ ДОО Скопје
Адвокатско друштво Трпеноски
Адвокатско друштво Трпеноски
Министерство за локална самоуправа
Министерство за локална самоуправа
Шпаркасе банка АД Скопје
Шпаркасе банка АД Скопје
Шпаркасе банка АД Скопје
Гофи дооел Скопје
Гофи дооел Скопје
Винер осигурување - Виена Иншуренс Груп
Македонски Телеком
Македонски Телеком
Македонски Телеком
Народна банка на Република Македонија
ТИТАН ГРУП - Цементарница Усје
Триглав осигурување АД Скопје
Триглав осигурување АД Скопје
Триглав осигурување АД Скопје
ОНЕ.ВИП
ОНЕ.ВИП
Адвокат Ана Троковска
ТИКВЕШ
ТИКВЕШ
ПИВАРА - СКОПЈЕ
Скопски Пазар АД Скопје
Скопски Пазар АД Скопје
Адвокатско Друштво Чакмакова Адвокати
Адвокатско Друштво Чакмакова Адвокати
Стопанска банка АД Битола
Стопанска банка АД Битола
Стопанска банка АД Битола
Стопанска банка АД Скопје
Стопанска банка АД Скопје
ЈП Градски паркинг - Скопје
ЈП Градски паркинг - Скопје
Аутомакедонија АД Скопје
Агенција за катастар на недвижности на Република Македонија
Агенција за катастар на недвижности на Република Македонија
Агенција за катастар на недвижности на Република Македонија
Адвокатско друштво Кнезовиќ и соработници
ЕЛСА - Европско здружение на студенти по право - Македонија
ЕЛСА - Европско здружение на студенти по право - Македонија
ЕЛСА - Европско здружение на студенти по право - Македонија
ЕЛСА - Европско здружение на студенти по право - Македонија
ЕЛСА - Европско здружение на студенти по право - Македонија
ЕЛСА - Европско здружение на студенти по право - Македонија
ЕЛСА - Европско здружение на студенти по право - Македонија
ЕЛСА - Европско здружение на студенти по право - Македонија
ЕЛСА - Европско здружение на студенти по право - Македонија
ЕЛСА - Европско здружение на студенти по право - Македонија
ЕЛСА - Европско здружение на студенти по право - Македонија
ЕЛСА - Европско здружение на студенти по право - Македонија
ЕЛСА - Европско здружение на студенти по право - Македонија
ЕЛСА - Европско здружение на студенти по право - Македонија
ЕЛСА - Европско здружение на студенти по право - Македонија
ЕЛСА - Европско здружение на студенти по право - Македонија
ЕЛСА - Европско здружение на студенти по право - Македонија
ЕЛСА - Европско здружение на студенти по право - Македонија
ЕЛСА - Европско здружение на студенти по право - Македонија
ЕЛСА - Европско здружение на студенти по право - Македонија
Генекс ХХЛ ДОО Скопје - Џулиус Мејнл
ЏИО ЏИО - Бока Бистро
Плус Травел Скопје