Conference | Учесници 2013

 


Instagram

 

Адвокат Александар Гичев
Адвокат Александар Ичокјаев од Адвокатска канцеларија Поповски
Адвокат Александар Симјаноски
Адвокат Ана Камчева
Адвокат Билјана Андонова
Адвокат Бранко Радојчич
Адвокат Бујар Дардишта
Адвокат Ирена Кочарева
Адвокат Кети Петкова
Адвокат Марко Димов
Адвокат Мерџан Даути
Адвокат Сања Милановиќ
Адвокат Сашо Тасевски
Адвокат Славица Зафирович
Адвокат Сузана Ветровска
Адвокат Трајче Саздов
Адвокат Зоран Гичев
Адвокатска канцеларија Кимова
Адвокатска канцеларија "Марковска & Андревски"
Aдвокатска канцеларија Мострова
Aдвокатска канцеларија Панчевски
Адвокатско друштво Чакмакова Адвокати
Адвокатско друштво Дебарлиев , Дамески i Келешоска, Скопје
Адвокатско друштво DELEGE
Адвокатско друштво Георги Димитров Адвокати Скопје
Адвокатско друштво Joanidis
Адвокатско друштво Каранович и Николич Скопје
Адвокатско друштво Кнезович и соработници
Адвокатско друштво Петрушева
Адвокатско друштво Поленак Скопје
Агенција за електронски комуникации на Република Македонија
Алкалоид АД Скопје
АСУЦ Боро Петрушевски - Скопје
Цементарница УСЈЕ АД Скопје
Дирекција за заштита и спасување на Република Македонија
Електрани на Македонија АД Скопје
ЕОС Матрих Скопје
Еуромедиа Нет ДООЕЛ Скопје
ЕВН Македонија АД Скопје
Феникс фарма ДООЕЛ Скопје
Фершпед АД Скопје
Фонд за здравствено осигурување на Р.Македонија
ГД Гранит АД Скопје
ГЕМАК Траде ДООЕЛ Скопје
Гофи ДООЕЛ Скопје
Халкбанк АД Скопје
ИГМ-ТРЕЈД Илија и др. ДОО Кавадарци
Империал Тобако ТКС АД-Скопје
Институт за акредитација на Република Македонија
ЈП Комуналец Неготино
Југохром Фероалојс ДОО Јегуновце
ЈЗУ Клиника за пластична хирургија – Skopje
Казнено-поправна установа Идризово
КБ Прво пензиско друштво АД Скопје
Клириншки интербанкарски системи АД Скопје
Комисија за хартии од вредност на Р.Македонија
Комора на извршители на Р.Македонија
Лукоил Македонија ДООЕЛ Скопје
Македонска навигација М-НАВ
Македонски Телеком АД Скопје
МЕПСО АД Скопје
Мермерен комбинат АД Прилеп
Млекара АД Битола
Медиа Принт ДООЕЛ Скопје
Народна банка на Република Македонија
НЛБ Нов пензиски фонд АД Скопје
Нотар Нада Палич
Нотарска Комора на Р.Македонија
Охридска банка АД Охрид
Окитекс АД Скопје
ОНЕ АД Скопје
Општина Центар
Општина Ѓорче Петров
Општина Ранковце
Општина Струга
Општина Свети Николе
Општина Велес
Орка Холдинг АД Скопје
Pallaska and Associates Косово
Перминдекс ДООЕЛ Скопје
PricewaterhouseCoopers (PwC) Македонија
Раде Кончар - Сервис и поправки на електрични производи ДОО Скопје
Раде Кончар-Трансформатори И Електрични Постројки-Теп Дооел Скопје
Raiffeisen Bank Косово
Секјуриком Мултисервис Интернационал ДОО Скопје
Шпаркасе Банка Македонија - АД Скопје
Штедилница "Можности" ДОО Скопје
Скопска Пивара АД Скопје
Скопски пазар АД Скопје
Совет за радиодифузија на Р.Македонија
Стопанска Банска АД Скопје
T-mobile Македонија АД Скопје
ВИП оператор ДООЕЛ Скопје
Витаминка АД Прилеп
Влада на Република Македонија – Секретаријат за споредување на Охридскиот рамковен договор
Винер Осигурување АД Скопје