Conference | Програма 2014
Ден 1 - Хотел Александар Палас, Скопје
Вторник 21 Октомври - Управување
8:30 – 9:30
Регистрација на учесниците
9:30 – 9:45
Поздравни говори
9:45 – 10:15
Воведен говор
10:15 – 10:50
Matthew Whalley, Berwin Leighton Paisner (London, UK): Управување со правните ризици: најдобрите структури за извонредните организации
10:55 – 11:30
Patrick Vézina, Министерство за правда на Канада (Отава, Канада): Имплементација на стратегиите и методите за управување со правните ризици во државните институции
11:30 – 11:45
Пауза за кафе
11:45 – 12:20
Тома Фила, Адвокатска канцеларија Фила (Белград, Србија): Искуства од застапувањето на кривични предмети во специјалните судови или специјалните одделенија на кривичните судови
12:20 – 13:20
Ручек
13:20 – 13:55
Д-р Звонко Кремљак, ONE Telekom Slovenia Group (Љубљана, Словенија): Донесување одлуки во ризично опкружување
13:55 – 14:10
Пауза за кафе
14:10 – 14:45
Sandra Roberts, Sandra Roberts Consulting LLC и Celia Bernal, Attorney at Law/адвокат, (Калифорнија, САД): Конфликт на интереси: што е проблемот? (видео презентација)
14:45 – 15:20
Проф. д-р Димитар Гелев, доцент, Правен факултет „Јустинијан Први“ (Скопје, Македонија): Договори за партнерство во Македонија
 
Instagram
 
Ден 2 - Хотел Александар Палас, Скопје
Среда 22 Октомври
9:30 – 10:05
Magnus Steen, Contract Business Intelligence Nordic AB, (Шведска): Извонредноста на договорите: како се управува со квалитетот, вредноста, адекватноста и ефикасноста на договорите со користење на алатки за управување со правни ризици
10:05 – 10:40
Vanessa Alarcon Duvanel, Winston & Strawn (Geneva, Switzerland): Главни правни ризици поврзани со договорите за франшиза
10:45 – 11:00
Пауза за кафе
11:00 – 11:35
Аленка Жнидаршиќ Крањц, Prva group (Љубљана, Словенија): Пазарите на пензиските фондови во регионот: случајот “Прва покајинска дружба“
11:35 – 12:10
Ирина Тричковска, White & Case (Брисел, Белгија): Правни ризици поврзани со заштита од нелојална конкуренција
12:15 – 13:15
Ручек
13:20 – 13:55
Marco Lorefice, Edison Spa (Италија): Арбитражи за цена на гас: успешен пристап
13:55 – 14:30
Проф.д-р Tobias Mahler, вонреден професор, Правен факултет во Осло (Осло, Норвешка): Визуелизација на договорните ризици
14:30 – 15:05
Dastid Pallaska, Pallaska & Associates (Приштина, Косово): Главни елементи на договорот за купопродажба на акции при превземање на акционерски друштва: вообичаени правни ризици
15:05 – 15:15
Георги Димитров Адвокати (Македонија): Резиме на конференцијата