Conference | Програма 2013
Ден 1 - Хотел Александар Палас, Скопје
Четврток 24 Октомври - Управување со правни ризици: Како организациите ги планираат правните ризици, како се справуваат со нив и како ги менаџираат
8:30 - 09:30
Регистрација на учесниците
09:30 – 10:15
Поздравни говори
10:15 - 10:45
Билјана Бришкоска – Бошковски, заменик министер за правда (Biljana Brishkoska – Boshkovski, Deputy Minister of Justice) (Македонија): Воведен говор: Структурно управување со правните ризици во јавниот сектор
10:50 - 11:40
Тим Џоунс, Фрешфилдс (Tim Jones, Freshfields) (Велика Британија): Управување со правните ризици на Олимписките игри во Лондон
11:40-11:50
Пауза за кафе
11:50 - 12:40
Драгољуб Ѓорѓевиќ, адвокат (Dragoljub Djordjevic, Аttorney at Law) (Србија): Правни ризици поврзани со процедурите на Посебното судско одделение за организиран криминал
12:40 - 13:30
Том Хаусман, ТЕАМ АГ (Tom Houseman, TEAM AG) (Швајцарија): Глобални фудбалски настани: Управување со комерцијални ризици и ризици при одржување настани на највисоко ниво
13:30 - 14:00
Ручек
14:00 - 14:50
Анто Нобило, Нобило адвокати (Anto Nobilo, Nobilo Attorneys) (Хрватска): Правни ризици поврзани со хашките случаи: Случајот на Тихомир Блашкиќ
14:50 - 15:40
Илијанчо Гаговски, Претприемач (Ilijanco Gagovski, Entrepreneur) (Македонија): Како технологиите помагаат во одредувањето и управувањето со правните ризици: апликации за управување на правните предмети
15:40 - 15:50
Пауза за кафе
15:50 - 16:40
Оја Дениз Каваме, Аксан & Аксан (Oya Deniz Kavame, Aksan Law Firm) (Турција): Одредување и управување со правните ризици поврзани со концесиски договори
16:40 - 17:00
Резиме
 
Instagram
 
Ден 2 - Хотел Александар Палас, Скопје
Петок 25 Октомври - Управување со правни ризици
10:00 - 10:40
Јан Трзасковски, Бизнис школа Копенхаген (Jan Trzaskowski, Copenhagen Business School) (Данска): Правни ризици, генерална приказна: Правни ризици во меѓународната трговија и маркетинг
10:40 - 11:30
Блеин Бортник, Лидл & Робинсон, ПОО (Blaine Bortnick, Liddle & Robinson, LLP) (САД): Како организацијата ги планира и се справува со правните ризици во врска со работните односи: правни ризици во споровите во врска со менаџерските договори
11:30 - 11:50
Пауза за кафе
11:50 - 12:40
Георги Димитров, Георги Димитров Адвокати (Georgi Dimitrov, Georgi Dimitrov Attorneys) (Македонија): Управување со правните ризици во компаниите: одредување на процентот на правен ризик во парничните предмети
12:40 - 13:10
Ручек
13:10 - 14:00
Марија Бојовиќ, Бојовиќ & Партнери (Marija Bojovic, Bojovic & Partners) (Србија): Управување со правните ризици поврзани со професијата адвокат: договори со клиенти, исклучување на одговорност, доверливост, професионална одговорност, етичко однесување
14:00 - 14:50
Невен Вранковиќ, Атлантик Груп (Neven Vrankovic, Atlantic Group) (Хрватска): Превземање на ДРОГА Колинска
14:50 - 15:10
Пауза за кафе
15:10 - 15:50
Борис Шавориќ, Шавориќ и партнери (Boris Savoric, Savoric and Partners) (Хрватска): Приватизација на јавните претпријатија – правни ризици и тактики за подобрување: Случајот со Хрватска
15:50 - 16:00
Резиме на конференцијата